హోమ్
×

Coolpad 3632
Coolpad 3632
ADD
Compare

Coolpad 3632 ఫీచర్స్

Add ⊕
1 లక్షణాలు
1.1 జలనిరోధిత
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.2 ఐరిస్ స్కానర్
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.3 సెన్సార్స్
1.3.1 వేలిముద్ర
47% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.3.2 బేరోమీటర్
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.3.3 సామీప్య
82% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.3.4 హార్ట్ రేట్ మానిటర్
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.3.5 ఉష్ణోగ్రత
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.3.6 కంపాస్
35% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.3.7 గైరోస్కోప్
29% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.3.8 యాంబియంట్ లైట్ సెన్సర్
47% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.3.9 యాక్సిలెరోమీటర్
79% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.4 జావా
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.5 వైర్లెస్ చార్జింగ్
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.6 ప్లేయర్
1.6.1 MP3
82% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.6.2 MP4
82% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.6.3 WAV
76% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.6.4 WMA
No Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు has it !
1.6.5 EAAC +
41% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.6.6 FLAC
21% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.6.7 WMV
29% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.6.8 ది H.264
82% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.7 బ్రౌజర్
HTML5
1.8 ఫోటో ఎడిటర్
82% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.9 వీడియో ఎడిటర్
88% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.10 చీమల + మద్దతు
21% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.11 ప్రత్యేక మైక్ తో చురుకైన శబ్ద రద్దు
29% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
1.12 పత్ర వీక్షణి
76% Coolpad స్మార్ట్ఫోన్లు have it !
Let Others Know
×