Nhà
×

Coolpad 3632
Coolpad 3632




ADD
Compare

Coolpad 3632 Đặc điểm

Add ⊕
1 đặc điểm
1.1 Không thấm nước
Không
1.2 Iris Scanner
Không
1.3 Cảm biến
1.3.1 vân tay
Không
1.3.2 phong vủ biểu
Không
1.3.3 tiệm cận
Vâng
1.3.4 Heart Rate Monitor
Không
1.3.5 Nhiệt độ
Không
1.3.6 La bàn
Không
1.3.7 máy con quay
Không
1.3.8 Cảm biến ánh sáng
Không
1.3.9 Gia tốc
Vâng
1.4 Java
Không
1.5 sạc không dây
Không
1.6 Người chơi
1.6.1 MP3
Vâng
1.6.2 MP4
Vâng
1.6.3 WAV
Vâng
1.6.4 WMA
Không
1.6.5 eAAC +
Không
1.6.6 FLAC
Không
1.6.7 WMV
Không
1.6.8 H.264
Vâng
1.7 Trình duyệt
HTML5
1.8 Trình chỉnh sửa ảnh
Vâng
1.9 video Editor
Vâng
1.10 KIẾN + Ủng hộ
Không
1.11 Hoạt động ồn Hủy Với Mic chuyên dụng
Không
1.12 Document Viewer
Vâng
Let Others Know
×